Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.11.2020

Rekisterinpitäjä:
Tmi Pia Savela

Yhteystiedot:
Peikonpolku 2
37560 Lempäälä
Y-tunnus 2359480-9

Rekisterin nimi:
Tmi Pia Savela asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja asiakastietojen käsittelyn peruste:
Asiakasrekisteri on tehty asiakkaan palvelujen varaamista, laskutusta sekä yhteydenpitoa
varten.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan turvalliseen hoitamiseen ja
hoidon laadun varmistamiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehdyt varaukset ja asiakaskäynnit,
esitietolomakkeessa kysytyt- ja hoitotapahtumaan liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot rekisteriin kerätään asiakkaalta itseltään suullisesti, kirjallisesti tai asiakkaalta
sähköisessä muodossa saadut tiedot. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, vaitiolo- ja
salassapitovelvollisuutta toteuttaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot tietokannassa ovat salasanoin suojattu tai
paperiset esitietolomakkeet ja asiapaperit ovat kansioissa, jotka ovat lukituissa tiloissa.
Tietoihin pääsee käsiksi vain asianomainen henkilö.

Potilastietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman
potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen
sallii ja asiakas niin pyytää.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa, vaatia epätarkan ja
virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä vaatia henkilötietojensa poistamista kirjallisella
pyynnöllä rekisterinpitäjältä.

Tietosuojaselosteen muutokset:
Muutokset tietosuojaselosteessa tulevat näkyviin uusina päivättyinä merkintöinä